Herrestadsjällsloppet startades redan 1998. Det har i stort sett samma bansträckning som i början. Herrestadsjällsloppet som alltid går första Tisdagen i Juni. Några om dragningar och ändringar har gjorts. Fram till 2010 talet var det upp till ca 50 deltagare per år, sen började cykel att växa i hela Sverige. Efter det så ligger deltagandet på ca 150-200 per år.